Mediaweb | De Evolutie van On-Page SEO

Geen zin om te lezen? Luister naar deze blogpost via de player hieronder:

Maak jij je druk over waar je zoekwoorden moeten staan op je webpagina’s? En hoe vaak? Met andere woorden: maak jij je druk over je ‘On-Page’ SEO?

Lees dan zeker verder, want met algoritme updates zoals Hummingbird en Rankbrain is Google de laatste jaren een stuk ‘slimmer’ geworden.

Maar wat betekenen deze ontwikkelingen voor de huidige staat van 'On-Page' optimalisatie? Oftewel het optimaliseren van je webpagina's voor specifieke zoekwoorden?

Naar het zich laat aan zien best veel. In een recent artikel schreef SEO kenner Tim Soulo aanvankelijk zelfs dat on-Page SEO ‘dood’ zou zijn. Een stevige stellingname waarmee ik het niet (geheel) eens ben, en die vraagt om een tegengeluid.

Wat ik je wel alvast kan verklappen is dat bepaalde on-page SEO praktijken anno 2016 inderdaad achterhaald zijn. Maar hoe zit het nou precies?

"In 2016 Google is good enough with understanding synonyms (and overall relevance of the page) so that you no longer have to obsess about exact match keyword usage."

Laat ik eerst aangeven waar ik het wel mee eens ben, namelijk de volgende stelling:

"The majority of  on-page SEO advice that can be seen around the web revolves around using the exact match keyword that you want to rank for in a few “strategic” places of your page: Title, H1, meta description, content etc. But this kind of advice is actually outdated because in 2016 Google is good enough with understanding synonyms (and overall relevance of the page) so that you no longer have to obsess about exact match keyword usage."

Bovenstaande stelling laat zien dat Google steeds beter wordt in het interpreteren van de zoekintentie van gebruikers, en dat we vandaag de dag pagina’s idealiter zouden optimaliseren voor topics en zoekintenties in plaats van exacte zoekwoorden.

On-page achterhaald?

In aansluiting op bovenstaand citaat vind ik dat de volgende zaken zeker achterhaald zijn:

Forceren van het exacte zoekwoord waar je voor wilt ranken in on-page elementen zoals title tag, alt tag(s) en (tussen)kopjes. Artikelen optimaliseren volgens 'Yoast's stoplicht'. Karel Geenen heeft hier jaren geleden al kritiek op geuit. Het nastreven van 'groene bolletjes' mag geen doel op zichzelf worden.

Een aparte pagina aanmaken voor iedere mogelijke variatie van een zoekwoord. Dit zagen we vooral in de jaren 00. Er is immers maar beperkte vastgoed in on-page SEO elementen. Om die reden maakten webmasters pagina's aan die eigenlijk geen toegevoegde waarde hebben, gericht op individuele zoekwoorden en niet op zoekintentie of topic.

Neem nu het 'Guest blogging'-voorbeeld aangehaald in bovengenoemd artikel. Stel dat je een dienst aanbiedt die dit uit handen neemt. Zoekwoordenonderzoek leert je dat er voor 'Guest posting service' 1.000 zoekvolume per maand is en voor 'Guest blogging service' 480 zoekopdrachten per maand. In de jaren 00, maakte men dan twee pagina's aan: ‘guest-blogging-service’ en ‘guest-posting-service’. En iedere pagina werd dan volledig geoptimaliseerd voor de betreffende term.

Tegenwoordig vergroot het alleen maar de kans op een Panda penalty.

Dit werkte destijds, zo kon je makkelijker voor beide termen ranken, maar tegenwoordig vergroot het alleen maar de kans op een Panda penalty. Er is immers geen bestaansrecht voor een tweede pagina die exact dezelfde intentie van de zoeker vervult. Die pagina is er louter voor de zoekmachines, niet voor de gebruiker, en dus een indicator van slechte gebruikerservaring en daarmee een signaal voor Panda.

panda visual

Zogenaamde SEO-artikelen. Op websites van tekstbureaus en marktplaatsen zie je dit nog aangeboden worden. Dit zijn standaard massaproductieartikeltjes van rond de 300 à 400 woorden die het doorgegeven zoekwoord een paar keer laten vallen in de tekst. Deze content voelt droog en zielloos aan.

De opdracht is vaak uitbesteed aan derdewereldlanden zoals India en De Filippijnen. Het enige doel is om zo goedkoop mogelijk veel inhoud te produceren om maar zoveel mogelijk pagina's aan te kunnen maken, om zoveel mogelijk zoekwoorden te kunnen targeten. Dit soort matige kwaliteit content, puur gemaakt om te schalen, heeft negatieve invloed op gebruikerssignalen (bounce rate, gemiddelde tijd op de pagina), wat een serieus risico van een Panda penalty teweegbrengt.

Google wordt steeds slimmer en on-page SEO evolueert mee

Guest blogging = Guest posting = Guest writing. Google is nu o.a. door middel van het inzetten van AI geavanceerd genoeg om synoniemen te begrijpen. Degene die zoekt op 'Guest blogging' is naar hetzelfde op zoek als de persoon die 'Guest posting' intypt in de Google zoekbalk. De pagina's die hoog ranken voor beide termen zijn alsnog on-page geoptimaliseerd voor de intentie, het topic en concept van het pitchen van een stukje content bij een derde site. Dat is wat gastbloggen is.

Zoekers die vrij algemene koptermen als 'guest blogging’ of ‘guest posting' als zoekopdracht invoeren zijn waarschijnlijk op zoek naar informatie over wat deze praktijk precies inhoudt, best practices hoe je dit het best kunt aanpakken en cases om van te leren. Je wilt je pagina optimaliseren voor die intentie, niet voor het specifieke zoekwoord 'guest posting'.

Je wilt je pagina optimaliseren voor de intentie van de zoeker, niet voor het specifieke zoekwoord.

Daarbij wil je on-page elementen benutten om aan Google te tonen dat deze content alles biedt wat de zoeker wilt weten over dit concept. Vaak doe je dit al vanzelf, op natuurlijk wijze, door bijvoorbeeld een sectie te hebben in het artikel met tussenkopje 'bekende succesvolle cases'. Met zo een tussenkopje target je niet specifiek het exacte zoekwoord 'Guest blogging', maar wel de intentie van de zoeker, want die is immers op zoek naar succesvolle voorbeelden om meer te leren over hoe effectief te gastbloggen.

Of er nu 'Guest posting' of 'Guest blogging' in de title tag staat, dat zou niet moeten uitmaken. Ook niet hoe de zoeker zijn vraag formuleert, en gelukkig is Google nu zover dat dit inderdaad niet meer strikt nodig is.

Als ik de top 10 bekijk van "Guest blogging", "Guest posting" en "Guest writing" dan zie ik veelal dezelfde websites naar voren komen (in ietwat andere volgorde) maar alle hebben alsnog één van die drie termen in de title tag. Welke van de drie variaties men in de titel plaatst, is dus niet meer cruciaal, maar het concept an sich (het posten van stukjes op derde websites, hoe je het ook wilt noemen) moet wel naar voren komen in de title tag en liefst ook in andere on-page elementen.

Gebruik van synoniemen

Hoe zit het nu precies met zoekwoorden en keywords? En wat betekent dit voor het gebruik hiervan met betrekking tot concurrenten? Hebben zij het zoekwoord letterlijk in de titel tag? Zo nee, dan is dit een teken van zwakke competitie. Titel tag lijkt nog steeds het meest belangrijke on-page element te zijn. Indien concurrenten deze niet goed benutten en jij wel, heb je een voorsprong.

Titel tag lijkt nog steeds het meest belangrijke on-page element te zijn.

Dit geldt nog steeds zo, maar ik wil hierbij wel een toevoeging plaatsen. Men moet ook kijken naar variaties, synoniemen van het betreffende zoekwoord die dezelfde intentie kennen. Terugkomend op het voorbeeld van 'Guest posting'; indien dit de term is waar je voor wilt ranken en de huidige top 5 hebben deze term niet in de titel, dan betekent dat niet per se dat de competitie zwak is. Wanneer zij een synoniem als 'Guest blogging' in de titel hebben dan zijn ze alsnog goed geoptimaliseerd voor de intentie van deze zoeker.

Onder verder gelijke omstandigheden heb je alsnog een aanzienlijke voorsprong op concurrenten wanneer jij 'Guest blogging', 'Guest posting' of 'Guest writing' of welke term maar ook die hetzelfde concept en zoekintentie duidt in de titel hebt t.o.v. pagina's die dit niet hebben.

In het video interview hieronder nuanceert Tim Soulo de stelling 'On-Page' SEO is dood. Daarbij licht hij de gebruikte data nader toe en komen we o.a. te weten dat de studie is gebaseerd op ruim 2 miljoen willekeurige zoekwoorden. Het effect van backlinks hebben de onderzoekers geminimaliseerd door te focussen op zoekwoorden waarbij Domain Rating en URL Rating van de top 10 resultaten dichtbij elkaar liggen (binnen 30% standaard afwijking (.3 σ)).

https://www.youtube.com/watch?v=BDb4sGzDuFs">https:/

On-page in relatie tot andere rankingsfactoren

Wat betreft de weging van on-page t.o.v. links (en andere rankingfactoren). On-page is mijns inziens een hygiëne factor: je mist het pas wanneer het er niet is. Alleen de aanwezigheid van on-page optimalisatie is in veel gevallen echter niet genoeg, en zeker niet om bij meer competitieve termen op de eerste pagina te ranken.

Voor een zoekopdracht met 12,600,000 resultaten, is gedegen on-page simpelweg niet genoeg om bij de beste 10 te horen.

In principe, kan iedereen net zo lang blijven sleutelen aan de on-page totdat deze bevredigend is. Echter voor een zoekopdracht met 12,600,000 resultaten, is gedegen on-page simpelweg niet genoeg om bij de beste 10 te horen. Misschien goed genoeg om bij de beste 10,000 te horen.

Dan komen de andere rankingfactoren in het spel, waarvan links dus nog steeds een vrij belangrijke factor is (laatst gaf Google zelf aan dat de 3 belangrijkste factoren, content, links en RankBrain zijn). Voor long-tail, niet zo competitieve zoekwoorden maken gedegen on-page instellingen nog wel het verschil naar mijn ervaring.

Onder verder gelijke omstandigheden (aantal back links, domain ranking) zullen goed geoptimaliseerde pagina's het beter doen dan niet goed geoptimaliseerde pagina's.

En er zijn nog bijzonder veel zoekwoorden waar deze situatie van toepassing is, zeker op lokaal niveau (kleine lokale ondernemingen) en in de long-tail. Voor nationale termen, koptermen, is gedegen on-page zeker geen onderscheidende factor, maar een basisvereiste.

On-page SEO dood of levend?

De titel die Ahrefs aanvankelijk aanvoerde (“On-page is dead”)  is mijns inziens vrij tendentieus. Ik zou niet zeggen dat on-page dood is, ik zou eerder zeggen dat on-page SEO geëvolueerd is, complexer en holistischer van aard geworden is, een next level heeft bereikt, en dus absoluut leeft.

Je kunt niet meer aan het oppervlak opereren, door te kijken of bepaalde woorden in bepaalde elementen voorkomen in een exacte volgorde. Woorden zijn slechts woorden, zijn slechts wegwijzers die wij mensen gebruiken om concepten aan te duiden.

Om in 2016 een pagina on-page te optimaliseren zullen webmasters en zoekmachine specialisten dieper moeten gaan.

Om in 2016 een pagina on-page te optimaliseren zullen webmasters en zoekmachine specialisten dieper moeten gaan. Niet slechts kijken met Google Keyword Planner wat de woorden zijn die mensen gebruiken, maar kijken in de psyche van de zoeker, waarom zoekt hij naar het betreffende onderwerp, wat komt er allemaal kijken bij dit thema en hoe kunnen wij wat zij verlangen zo overzichtelijk en gebruiksvriendelijk aanbieden (d.m.v. sterke content en als finishing touch on-page optimalisatie).

Zeer recent kwam overigens in het nieuws dat Google geen exacte zoekvolumes meer laat zien voor specifieke individuele zoekwoorden in haar Keyword Planner tool, die veel search professionals gebruiken voor zoekwoorden onderzoek. Zij telt nu alle zoekvolume voor zeer verwante keywords (zogenaamde broad match) op bij het zoekwoord dat je aanvraagt.

Dit gaat op voor variaties zoals samenstellingen of juist los geschreven “vijfsterrenhotel” en “vijf sterren hotel”, maar ook spelfoutjes “vijf steren hotel”, en enkelvoud/meervoud “vijf sterren hotel(s)”. Dit zou wel eens de nagel aan de doodskist van ‘old school on-page SEO’ kunnen zijn.

Gebruikersgemak

Daarbij wil ik nog opmerken dat je on-page verbeteringen idealiter verricht met in het achterhoofd gebruikerservaring en niet rankings. Termen verwerk je in on-page elementen als de titel en metabeschrijving zodat de zoeker direct ziet dat het resultaat in kwestie antwoord geeft op zijn of haar vraag.

Een on-page best practice als een table of contents zorgt voor een 'Jump to' linkje in het zoekresultaat, zodat de zoeker direct kan doorklikken naar de sectie uit het stuk dat voor hem of haar relevant is.

Extra informatie zoals gele sterretjes, beoordeling van de rich snippets functie geeft zoekers additionele informatie die helpt om een keuze te maken. Dat er dan een licht rankingvoordeel is bij een aantal on-page elementen, is mooi meegenomen, en aan het einde van de dag helpen alle kleine beetjes. Onbewust en willekeurig omgaan met on-page instellingen, omdat on-page 'dood' zou zijn is mijns inziens daarom een onverantwoord advies.

Einde van een Tijdperk

Al met al, ben ik dus blij met de post van Tim Soulo omdat het onzinnige praktijken als keyword stuffing, proliferatie van overbodige pagina's en SEO-artikelen definitief begraaft aan de hand van sterke data waar moeilijk tegen te argumenteren valt. Aan de andere kant, word ik minder enthousiast van de notie dat on-page verwaarloosbaar zou zijn. Dit voelt voor mij als het kind met het badwater weggooien. 

SEO-vriendelijk bedrijfsblog opzetten?
CopyRobin helpt.
Plaats nu een gratis proefopdracht

Deze post delen?

e book online marketing checklist 2018

Meer inspiratie?

Wekelijks een e-mail notificatie ontvangen als onze nieuwste blog live staat?
Ja graag! →

1 reacties op “

 1. Eric van Hall 14 jul. 2016 07:53 (5 jaren geleden)

  Vragen voor Romano? Stel ze hier.

  • Natehallok 14 nov. 2021 22:32 (18 dagen geleden)

   Я уверен, что Вас ввели в заблуждение.
   честный топ- [url=https://tehnoreiting.ru/]tehnoreiting.ru[/url],рейтинги и сравнение товаров.

  • Robertaloms 16 nov. 2021 22:49 (16 dagen geleden)

   Вы не правы. Я уверен. Давайте обсудим это. Пишите мне в PM, поговорим.
   это предоставляет возможность допустить, что наши <a href=http://petergen.com/newsarticles/articles/texts/sposob_razvlechsya_i_otdokhnut_vecherom_09.htm>здесь</a> более женственны и раскрепощены.

  • ApkJoypew 16 nov. 2021 22:57 (16 dagen geleden)

   You can download any of the provided casinos above without any problems. If you download the casino app, it will work like a standard reproduction of the power supply site from the responsive version. Unfortunately, all the apps you download choose only trade on Android. Download casino in 1 click from the slate, these are the most advanced responsive applications.

   The unsurpassed casino apps for Android
   The problem is that find Android apps and downloading them can be iffy, as Google doesn't concede natural money Android casinos to be placed in the On Store.

   Download casino app
   But don't chew one's nails, there is a simple dissolving, you can download the casino app from casinoapk2.xyz.

   As so many users bear been asking about casino gaming on their Android phones or tablets. We dug round a tittle to learn you the kindest casino apps gift the in spite of actual well-heeled experience.

   The most simplified [url="https://1win-onewin-1win.pp.ua"]one win[/url], download 1win.

   Reviewers check out each application notwithstanding asylum to ensure trust;
   We will usurp you find loyal money gambling apps with the most beneficent Android apps;
   The casinos tender the most beneficent series of games.
   Download True Notes Casino
   It is not always effortless to download real money casinos, equivalent on more popular smartphones like Samsung Galaxy, HTC One or Sony Xperia. So if you hunger for to download the app to win money, decipher all below.

   Our crew initiate the prime casinos contribution quality gambling on your thingumajig and ran an strong 25-step verification manage payment them.

   On this bellhop you choice come on an petition on the side of Android:

   Acceptable Promotions - We recollect how much players want to take interest of the bonuses, so we made unwavering that our featured sites tender classy deals after Android.
   Discrepancy of games. Crummy exquisite is a big minus. We not endorse the app, the diversion portfolio is elephantine and varied.
   Deposits - You requirement as few restrictions as viable when it comes to depositing and withdrawing money to your casino app account. We make sure that all apps we vouch for accept a wide mix of payment methods.
   Fast payouts. All applications proposal fast payments with real readies, credited to the account in a insufficient hours.
   Transportable Compatibility - Trifle with Apps Anywhere.
   Guy Shore up - To be featured on the Featured Record, we need online casinos to provide sweeping and keen customer service.
   Advantages of an online app with a view Android
   Great video graphics and usability in Android apps.
   Experience the unvaried stunning PC experience.
   Immediate access from the application.
   Casino apps - looking as a service to the most appropriate
   We halt and download casino apps to protect they meet great standards. The criteria used to prefer a casino app are right-minded as stringent as the criteria habituated to to approximate a PC casino. Each commitment has:

   Highest distinction graphics;
   Flexible loading and playing measure;
   Express payouts.

  • curejobarek23 17 nov. 2021 03:56 (16 dagen geleden)

   https://zaimisrochno.ru - кидают на займы

  • Kimmom 17 nov. 2021 09:24 (15 dagen geleden)

   Извините, я удалил этот вопрос
   обязательным условием эффективного исполнения функций пластикового стеклопакета <a href=https://remont-okon63.ru/uslugi/ustanovka-metallicheskih-otkosov-snaruzhi/>отделка окон снаружи металлическими откосами</a> является правильная регулировка.

  • JaneSoach 18 nov. 2021 07:10 (14 dagen geleden)

   В этом что-то есть.
   chosen your product, if not earlier than, <a href=https://www.mobypicture.com/user/businessmodelcc>business model generation</a> You need to be taught some html modifying (writing

  • JenniferNat 18 nov. 2021 21:58 (14 dagen geleden)

   во блин жесть такие изматают насмерть
   восточные <a href=http://bpn.ru/i/inc/taytl__prostitutki__moskvu_predlagaut_intim_uslugi_onlayn.html>здесь</a> г москвы заходят на абсолютно запредельные эксперименты в сексе и клиента – это всегда несколько впечатляет.

  • MarcoNuate 18 nov. 2021 23:17 (14 dagen geleden)

   <a href=http://www.youtube.com/watch?v=B1jfhjMayDQ>Христианская песня- Господи помилуй, Господи прости</a>

  • Oswanslick 19 nov. 2021 04:19 (14 dagen geleden)

   Да, все логично
   риветствуем вас на наш веб-ресурс, посвященный лучшим проституткам из <a href=http://delpart.ru/img/pages/simpatichnue_prostitutki__moskvu_iz_uzbekistana_zghdut_vas.html>здесь</a>.

  • Johnvef 19 nov. 2021 10:31 (13 dagen geleden)

   Браво, ваша мысль великолепна
   молодые и опытные <a href=http://armnet.ru/press/kak_skrasit_dosug_sovremennomu_muzhchine_v_moskve_01.htm>здесь</a> готовы дарить страсть ? и удовольствие от учитывающий прихотей клиента ?.

  • Oswanbofow 19 nov. 2021 16:36 (13 dagen geleden)

   Это отличный вариант

   ---
   Это верная информация повар диплом купить, купить диплом массажиста или <a href=https://steelnsk.ru/communication/forum/user/909988/>здесь</a> белорусский диплом купить

  • Jackieeduri 19 nov. 2021 23:00 (13 dagen geleden)

   Не могу сейчас поучаствовать в обсуждении - очень занят. Но вернусь - обязательно напишу что я думаю.

   ---
   смотря какой характер работы благовещенск купить диплом, купить диплом медсестры а также <a href=http://medgora.ru/users.php?m=details&id=99319>здесь</a> диплом экономиста купить

  • ReginaldCoisy 20 nov. 2021 05:18 (13 dagen geleden)

   По моему мнению Вы допускаете ошибку. Давайте обсудим это. Пишите мне в PM, пообщаемся.

   ---
   Да ну! купить диплом украины, купить диплом дгту а также <a href=http://superzarabotok.build2.ru/viewtopic.php?id=4754#p7395>здесь</a> диплом спо купить

  • ApkJoypew 20 nov. 2021 07:19 (12 dagen geleden)

   You can download any of the provided casinos heavens without any problems. If you download the casino app, it will position like a conformable mirror image of the out-and-out site from the responsive version. Unfortunately, all the apps you download choice just commission on Android. Download casino in 1 click from the schedule, these are the most advanced mechanical applications.

   The best bib casino apps benefit of Android
   The can of worms is that declaration Android apps and downloading them can be hazardous, as Google doesn't concede valid folding money Android casinos to be placed in the Sport Store.

   Download casino app
   But don't torment, there is a uncontrived colloidal solution, you can download the casino app from casinoapk2.xyz.

   As so innumerable users bear been asking about casino gaming on their Android phones or tablets. We dug around a bit to upon you the most talented casino apps contribution the same verifiable readies experience.

   The most celebrated [url="http://1win-onewin-1win.pp.ua"]1win ua[/url], download 1win.

   Reviewers verify each application for refuge to insure positiveness;
   We inclination help you rouse legal greenbacks gambling apps with the worst Android apps;
   The casinos tender the pre-eminent series of games.
   Download True Shekels Casino
   It is not usually easy to download verifiable change casinos, equivalent on more popular smartphones like Samsung Galaxy, HTC One-liner or Sony Xperia. So if you fancy to download the app to gain a victory in folding money, read all below.

   Our collaborate found the leading casinos sacrifice value gambling on your device and ran an intense 25-step verification operation benefit of them.

   On this verso you drive tumble to an application in behalf of Android:

   Acceptable Promotions - We conscious how much players fall short of to obtain interest of the bonuses, so we made firm that our featured sites put forward exclusive deals for Android.
   Diversity of games. Unpropitious acceptance is a important minus. We only praise the app, the recreation portfolio is vast and varied.
   Deposits - You need as scarcely any restrictions as possible when it comes to depositing and withdrawing money to your casino app account. We cause inevitable that all apps we mention favourably accept a far-reaching class of payment methods.
   Loyal payouts. All applications offer lustfully payments with verified fortune, credited to the account in a occasional hours.
   Transportable Compatibility - Engage in Apps Anywhere.
   Client Shore up - To be featured on the Featured Record, we call for online casinos to offer comprehensive and receptive person service.
   Advantages of an online app because Android
   Excess video graphics and usability in Android apps.
   Judgement the uniform marvellous PC experience.
   Immediate access from the application.
   Casino apps - looking as a service to the most appropriate
   We stay and download casino apps to safeguard they meet enormous standards. The criteria employed to select a casino app are just as stringent as the criteria used to approximate a PC casino. Each commitment has:

   Highest importance graphics;
   Easy loading and playing swiftly a in timely fashion;
   Express payouts.

  • Gabrielsok 20 nov. 2021 20:42 (12 dagen geleden)

   Я готов вам помочь, задавайте вопросы. Вместе мы сможем прийти к правильному ответу.
   [url=http://filmkont.online/]filmkont.online[/url]

  • Brandondip 21 nov. 2021 10:19 (11 dagen geleden)

   http://cskamoskva.ru/partners/link.php?url=http://xn-----7kccgclceaf3d0apdeeefre0dt2w.xn--p1ai/zakazat-perevod-sajta-novokuznetsk.php
   https://images.google.co.id/url?sa=t&url=http://xn-----7kccgclceaf3d0apdeeefre0dt2w.xn--p1ai/perevod-svidetelstv-o-smerti-novokuznetsk.php
   https://images.google.me/url?sa=t&url=https://vk.com/perevod_s_ispanskogo
   https://maps.google.com.mm/url?sa=t&url=https://vk.com/perevod_s_angliyskogo
   https://images.google.im/url?sa=t&url=http://xn-----7kccgclceaf3d0apdeeefre0dt2w.xn--p1ai/perevod-dokumentov-dlya-polucheniya-viz-novokuznetsk.php

  • MariaJonry 21 nov. 2021 14:06 (11 dagen geleden)

   Je leest het-dan werkt XEvil 5.0!!!

   Wilt u uw tekst te posten op 12.000.000 (12 miljoenen!) websites? Geen probleem - met nieuwe" XEvil 5.0 + XRumer 19.0.8 " software complex!
   Blogs, forums, boards, winkels, gastenboeken, sociale netwerken - alle motoren met alle captcha ' s!
   XEvil is ook compatibel met alle SEO/SMM programma 's en scripts, en kan captcha' s van elke bron accepteren. Probeer het gewoon! ;)

   Betrekking, MashaKeJiste4622

   P.S. Enorme kortingen zijn beschikbaar (tot 50%!) voor een korte recensie over XEvil op een populair forum of platform. Vraag gewoon officiële ondersteuning voor korting!

   http://xrumersale.site/

  • Ronalddic 21 nov. 2021 21:33 (11 dagen geleden)

   https://baoly.ru/binn sharkoin binance
   http://sergiorrok56666.blogprodesign.com/28359091/technical-analysis-tools-binary-options-trading binance cz
   http://remingtonbvne32211.livebloggs.com/10288341/the-best-tool-for-binary-options to buy the mana cryptocurrency
   http://liquityusdatjz00098.frewwebs.com/9366439/the-best-tool-for-trading-binary-options lit binance
   http://everipediangyo66544.onesmablog.com/tools-for-trading-binary-options-43382591 to buy etf cryptocurrency

   @bin

  • Ronalddic 22 nov. 2021 09:08 (10 dagen geleden)

   http://bosonprotocolfbtk88876.get-blogging.com/10577091/all-tools-in-binary-options-trading to enter binance
   https://andersonsklx50357.activosblog.com/8560037/a-tool-to-trade-binary-options binance club
   https://submitter-social-network11075.blazingblog.com/7320463/the-best-tool-for-trading-binary-options cryptocurrency to buy mine
   https://rafaelostp99001.timeblog.net/41790263/tools-for-trading-binary-options-with the cryptocurrency a mask to buy
   http://cvcifbu99000.bloggin-ads.com/28602123/tools-for-binary-options the cryptocurrency to buy bitcoin

   @bin

  • JoanApata 22 nov. 2021 11:09 (10 dagen geleden)

   Извиняюсь, но, по-моему, есть другой путь решения вопроса.
   work with [url=http://www.immigrationnews.ca/category/working-in-canada/]work porn[/url], You possibly can contact us

  • RonaldBep 22 nov. 2021 13:30 (10 dagen geleden)

   https://ankrhhdw09998.blog2learn.com/52920260/the-best-tool-for-binary-options binance cash
   https://claytonwnis25814.jts-blog.com/8578590/the-best-binary-options-tools the cryptocurrency of anonymouses to buy
   https://submitterwikiarticles64172.bloggip.com/7314830/binary-options-tool binance service
   https://marcocqnv47022.free-blogz.com/52656941/tools-for-a-binary-options-trader binance 2fa reset
   https://titusblrv24690.jts-blog.com/8578535/binary-options-tools account binance

   @bin

  • Ronalddic 22 nov. 2021 15:35 (10 dagen geleden)

   http://derozvmc21110.amoblog.com/tools-for-trading-binary-options-27416767 the shib cryptocurrency to buy
   https://venuseuka00998.acidblog.net/36380482/the-best-tool-for-trading-binary-options how to buy cryptocurrencies
   http://keepnetworkfxoe11100.myparisblog.com/8210639/the-best-tool-for-binary-options binance qiwi
   https://baoly.ru/10 binance cryptorobot
   http://alexisffwk07503.post-blogs.com/28183321/tools-for-a-binary-options-trader safety of binance

   @bin

  • RonaldBep 22 nov. 2021 15:39 (10 dagen geleden)

   https://augustsfpv37036.blogdosaga.com/7314492/the-best-tool-for-binary-options the fnk cryptocurrency to buy
   http://automatanetworktdlo92570.arwebo.com/28436692/tools-for-trading-binary-options to buy webmoney cryptocurrency
   https://jaredycgi68013.fitnell.com/45658273/tools-for-trading-binary-options-with binance apk
   https://waxpvupg33332.blogpayz.com/7314478/all-tools-in-binary-options-trading binance tokens
   https://holdengwkx87653.humor-blog.com/8435397/tools-on-binary-options binance logo

   @bin

  • DaleRap 22 nov. 2021 20:23 (10 dagen geleden)

   Подтверждаю. Это было и со мной. Давайте обсудим этот вопрос. Здесь или в PM.
   scan for porn websites on the internet, [url=https://www.mercan.com/study-in-canada/]porn survey[/url] You can see

  • KimPuH 24 nov. 2021 06:49 (9 dagen geleden)

   Мне кажется это отличная идея. Я согласен с Вами.
   аудитория хочет [url=https://pornosber.com/]посетить[/url] евы не только за информативность, но также и за подачу материала.

  • SeanWrelo 24 nov. 2021 13:21 (8 dagen geleden)

   Ухахахах
   Какие предметы сдавать при поступлении в вуз, зависит от выбранного направления подготовки или специальности Нужно учитывать следующее: в разных вузах [url=http://agrotrans.5nx.org/viewtopic.php?f=2&t=55521]http://agrotrans.5nx.org/viewtopic.php?f=2&t=55521[/url] для одного и того же направления подготовки или специальности могут быть разные экзамены — общий перечень установлен Минобрнауки, а вузы выбирают из него те, которые считают наиболее предпочтительными вузы могут установить альтернативные ЕГЭ одного и того же направления подготовки или специальности — абитуриент сможет выбрать, какие результаты предоставлять, например, по физике или по химии в ряде случаев вузы могут установить дополнительные вступительные испытания, которые необходимо сдать помимо ЕГЭ в самом вузе В 2021 году ЕГЭ сдают только те, кто планирует поступать в вузы. Предметы, по которым сдают ЕГЭ: русский язык математика физика химия история обществознание информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) биология география иностранные языки (английский, немецкий, французский, китайский и испанский языки) литература Курсовая работа и реферат – разновидности самостоятельной работы студента, которые предусматривают обработку и анализ большого количества источников. Реферат – это более простая работа. Она не требует от учащегося разрабатывать подходы к решению имеющихся проблем или формировать собственное мнение по их поводу. Цель реферата – систематизировать информацию по конкретной теме, взятую из нескольких разных научных работ.

  • KevinGag 24 nov. 2021 19:49 (8 dagen geleden)

   Я хорошо разбираюсь в этом. Могу помочь в решении вопроса. Вместе мы сможем найти решение.
   Обязательные дисциплины и предметы для всех университетов Математика — это не только арифметические задачки. Это особый язык, который учит думать и рассуждать. Математику называют междисциплинарной наукой, потому что она тесно связана с физикой, географией, геологией, химией. Социология и экономика неотделимы от математики, поэтому многие выводы из гуманитарных исследований опираются на математические понятия и логические законы. Физика — это наука о природе, которая изучает механические, световые, тепловые, электрические явления. Явления описываются с помощью физических величин, связываемых математическими формулами, которые называют физическими законами. Химия – наука о составе, строении и свойствах веществ. Химия изучает процесс превращения этих веществ, а также законы, по которым происходят эти превращения. Химической деятельностью человек начал заниматься задолго до нашей эры. Курсовая работа – это самостоятельное, письменное, научное исследование студента, разбор волнующих вопросов по выбранной теме и выведенный ответ на них. Дипломная работа [url=http://starcons.ru/forum/?page_name=profile_view&uid=20844]http://starcons.ru/forum/?page_name=profile_view&uid=20844[/url] - это письменное научное исследование на относящуюся к специальности выпускника тему, в котором он демонстрирует соответствие освоенного объема теоретических знаний и практических умений федеральным образовательным стандартам. Реферат это одна из форм устной итоговой аттестации. Реферат – это самостоятельная исследовательская работа, в которой автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды не нее.

  • Jeffric 25 nov. 2021 02:22 (8 dagen geleden)

   В этом что-то есть. Теперь всё понятно, благодарю за информацию.
   Образование и его предметы и как правильно решать здачи и написать курсовые, дипломные, рефераты Математика - это наука занимающаяся изучением величин, пространственных форм и количественных отношений. Само слово "математика" является общим, на самом деле она состоит из множества подразделов таких как: арифметика, алгебра, геометрия, аналитическая геометрия, математический анализ. Физика- это наука, которая изучает различные закономерности явлений природы, строение материи, свойства движений и их использование. Химия – одна из важнейших и обширных областей естествознания. Химия – наука о веществах, их свойствах, строении и взаимных превращениях. Экономика – это Наука о хозяйстве, о том, как люди в условиях ограниченности ресурсов удовлетворяют постоянно растущие потребности или о наиболее эффективных путях использования ограниченных ресурсов. Курсовая работа [url=http://give-sms.com/index.php?subaction=userinfo&user=maxidsaebov]http://give-sms.com/index.php?subaction=userinfo&user=maxidsaebov[/url] является одним из основных критериев оценки степени подготовленности студента к проведению самостоятельной научной работы. В подготовке специалистов их выполнение играет огромную роль: студенты углубляют и расширяют теоретические знания по специальности, используют данные при решении профессиональных задач, готовятся к выполнению дипломной работы. Дипломная работа - это один из видов итоговых аттестационных работ. Для ее написания необходимо провести самостоятельное научное исследование, которое предполагает следующее: изучение теоретических аспектов в рамках выбранной темы Рефераты на различные темы из разных областей знания. Сайт для студентов содержит огромное количество разных рефератов и по различным темам. В банке рефератов вы можете бесплатно скачать работу по выбранной теме. Самые новые и лучшие рефераты в расширенной коллекции. Скачать реферат.

  • Ingaresok 25 nov. 2021 06:52 (8 dagen geleden)

   Кто Вам это сказал?
   [url=http://filmkont.online/]http://filmkont.online/[/url]

  • LizaDitr 25 nov. 2021 09:00 (7 dagen geleden)

   Analytical tools for trading binary options - https://binary-trading-in-indonesia.xyz

   [url=https://binary-trading-in-indonesia.xyz]binary signals[/url]

   It is very interesting to read about binary options, analytical tools for trading binary options, binary signals.   https://new-york-seo-company85184.dsiblogger.com/35242782/the-binary-options-graphic-trends-analysis-diaries

  • MichaelTop 30 nov. 2021 14:11 (2 dagen geleden)

   https://images.google.me/url?sa=t&url=https://vk.com/zarabotok_v_internete_dlya_mam
   https://images.google.co.bw/url?sa=t&url=https://vk.com/zarabotok_v_internete_dlya_mam
   <a href=https://maps.google.ba/url?sa=t&url=https://vk.com/zarabotok_v_internete_dlya_mam>способы заработка в интернете с нуля</a>|
   <a href=https://maps.google.com.ph/url?sa=t&url=https://vk.com/zarabotok_v_internete_dlya_mam>хороший заработок в интернете с вложениями</a>|
   https://maps.google.co.ma/url?sa=t&url=https://vk.com/zarabotok_v_internete_dlya_mam

  • JasonOpere 30 nov. 2021 14:11 (2 dagen geleden)

   https://images.google.mu/url?sa=t&url=https://vk.com/spor_t_ok
   https://maps.google.co.ma/url?sa=t&url=https://vk.com/aliexpress_devuschkam
   https://images.google.com.pa/url?sa=t&url=https://vk.com/spor_t_ok
   https://maps.google.cl/url?sa=t&url=https://vk.com/spor_t_ok
   https://vn44.ru/site/away.html?url=https://vk.com/spor_t_ok

  • ShawnsLofs 1 dec. 2021 19:51 (23 uren geleden)

   Извините, что я вмешиваюсь, мне тоже хотелось бы высказать своё мнение.
   , for instance, was player versus participant, [url=https://e-book-pdf.wixsite.com/ceh-v11]download PDF[/url] And it is acquired player created models or guilds. I am not a fan of 25

  • Eugenefak 2 dec. 2021 02:06 (17 uren geleden)

   И что бы мы делали без вашей великолепной идеи
   [url=https://zdraviie.ru/stati/sladkoe-utro-s-prostitutkami-moskvy]https://zdraviie.ru/stati/sladkoe-utro-s-prostitutkami-moskvy[/url] индивидуалки москвы проверенные фото ?(??)? снять ближайшую шлюху со скидкой > iprostitutki.

  • ReedIaihxz 2 dec. 2021 02:35 (16 uren geleden)

   <a href="https://chloroquinephosphates.com/#">hydroxychloroquine interactions</a> hydroxychloroquine warnings

  • TanmayGop 2 dec. 2021 07:39 (11 uren geleden)

   Я извиняюсь, но, по-моему, Вы не правы. Я уверен. Могу отстоять свою позицию. Пишите мне в PM, поговорим.
   на нашем сайте разместили анкеты [url=https://livecars.info/articles/1587-veselye-prazdniki-s-krasivymi-shlyuhami-moskvy.html]https://livecars.info/articles/1587-veselye-prazdniki-s-krasivymi-shlyuhami-moskvy.html[/url], проститутки столицы готовые скрасить персональный свободные часы любого мужчины.

  • Barbaraobele 2 dec. 2021 13:31 (5 uren geleden)

   Я думаю, что Вы не правы. Я уверен. Пишите мне в PM, обсудим.
   [url=http://veche.ru/parser/inc/kak_snyat_prostitutku_moskvu_po_video_i_fotografiyam.html]http://veche.ru/parser/inc/kak_snyat_prostitutku_moskvu_po_video_i_fotografiyam.html[/url] - недорогие и элитные развратницы.

  • Jeffreyunalf 2 dec. 2021 16:04 (3 uren geleden)

   [url=https://chel-week.ru/32250-v-magnitogorske-osudili-dvux-bratev-ubivshix.html]В Магнитогорске осудили двух братьев, убивших родителей / Мужчины явились с повинной, потому что родные стали являться им во сне.[/url] В Магнитогорске осудили братьев, убивших родителей. Как сообщили корреспонденту Нового Региона в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, 23 сентября 2007 года молодой человек со своим

Reageren niet meer mogelijk.