pancompany.nl

PanCompany levert experts op het gebied van Java Development, Test Management en Agile Management aan top 200 bedrijven in Nederland. De directie van PanCompany wilde een nieuw logo en een nieuwe, responsive website om te voldoen aan de eisen van de huidige tijd. A-design ontwierp het nieuwe logo. Mediaweb de nieuwe website.

Mediaweb realiseerde deze website volledig volgens haar principes van De Duurzame Website. Onze aanpak was content en mobile first. We begonnen met de uitdaging om de twee verschillende doelgroepen aan te spreken met één boodschap. Want enerzijds richt PanCompany zich op de HR managers van top 200 Nederlandse bedrijven. En anderzijds richt PanCompany zich op experts op het gebied van Java Development, Test Management en Agile Management die, meestal latent, op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging.

We gebruikten daarvoor de techniek van ‘Chunking‘. Zo kwamen we uit op de tekst voor de homepage: “Maak het verschil bij top 200 bedrijven van Nederland”. Vanuit dat concept hebben we de website vervolgens mobile first opgezet. Onze ontwerpers werkten gelijk in de browser en het team van PanCompany kon gedurende het gehele traject met ons meekijken. Uiteraard hanteerden we de agile development methode. En dat PanCompany beschikt over een pool van zeer ervaren test managers kwam natuurlijk ook heel goed van pas.

Voor het content management systeem kozen we voor Silverstripe. Dit robuuste ontwikkelplatform en CMS is in onze ogen het meest geschikt om duurzame, toekomstbestendige websites mee te realiseren.

"Wij hebben in de zomer van 2014 een volledig nieuwe en responsive website door Mediaweb laten ontwikkelen, waarbij we ook het logo en de huisstijl (i.s.m. A-design) onder handen hebben genomen. We zijn zowel over het resultaat als de samenwerking erg te spreken.

Kenmerkend voor de aanpak was de stevige investering aan de voorkant. Zowel voor wat betreft de moeite die Mediaweb genomen heeft om onze organisatie en onze doelen te leren kennen, alsook aan onze zijde als gevolg van het huiswerk (gewenste uitstraling, content first) dat wij van Mediaweb meekregen. We zijn ervan overtuigd dat die investering zich uitbetaald heeft in het uiteindelijke resultaat dat (daardoor) uitstekend aansluit bij onze behoefte.

Het hele (Agile) ontwikkelproces voelde aan als “samen doen”, waarbij er goed geluisterd is naar onze wensen en tegelijkertijd vanuit Mediaweb op de juiste momenten tegengas is gegeven wanneer die wensen in hun ogen en op basis van hun ervaring en expertise onverstandig waren.

De reacties op de website zijn tot dusverre erg goed dus we zijn er erg blij mee!"

Meer
Marc Vaessen
Business Manager - PanCompany